Używka graficzna dla poligrafii lub grafików

    Najpopularniejszy format wykorzystywany do przesyłania obrazów lub tworzenia stron www przez webmasterów. Automatyzacja kompresji doprowadziła do tego że pliki zeskanowane są dobrej jakości a tym samym nie są zbyt objętościowe. JPG można nazwać przyjaznym ale niestety swą jakością nie jest w stanie dorównać formatowi TIFF. W zastosowaniach technicznych praktycznie nie ma zastosowania chyba że zostanie poddany profesjonalnej obróbce graficznej. Skanowanie w formacie JPG zawsze doprowadza do zniekształceń formatu i kolorów.