Techniczne skanowanie do formatu TIFF

    Skanowanie do formatu TIFF obecnie uważane jest za najlepszej jakości format do dalszej obróbki w programach CAD/CAM jak również w edytorach graficznych. Format nieskompresowanego tifa jesteśmy w stanie edytować w większości nie zaawansowanych edytorach grafiki. Programy technicznie zaawansowane nie mają problemu z rozkompresowaniem tifa zapisanego w kompresji grupy 3 lub 4 CITT.
Ze skompresowanych formatów TIFF korzystają głownie firmy posiadające zaawansowane oprogramowanie techniczne. Dzięki małym zniekształceniom TIFF nadaje się do późniejszej obróbki, jakim może być wektoryzacja rastra która służy do tworzenia map lub podkładów geodezyjnych w celu tworzenia map cyfrowych.